free web
free web
menu
person
[ Updated threads · New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Website kiến thức lập trình tổng hợp » Cộng đồng uCoz tại Việt Nam » Việt hóa forum uCoz 99,9% dễ làm kèm hình ảnh
Việt hóa forum uCoz 99,9% dễ làm kèm hình ảnh
Administrator Date: Saturday, 04/May/2019, 05.30.24 | Message # 1
Offline
Avatar
Cấp độ: Generalissimo
Bài viết: 12
Bước 1: Bạn truy cập vào Control Panel trang của ban

Bước 2: Vào phần General appearance of forum pages
[ Nhấp chuột vào phần Forum chọn mục Module design customization ]


Bước 3: Coppy mã dưới này và paste vào phần dưới cùng giữa thẻ đóng  và thẻ 

Copy

<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='gTableBody1') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('All-time high attendance','Số lượt người truy cập đông nhất là:');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('reached on',',Trong ngày');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Total of','Tổng có');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('threads created','Chủ đề được tạo');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('which have','Có');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('replies','Trả lời');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('members registered','Thành viên đăng kí');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Greetings to our new member','Chào mừng thành viên mới nhất:');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('User','Thành viên');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Rank','Cấp bậc');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Group','Nhóm');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Messages','Bài viết');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Registration','Đăng ký');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Input keyword or phrase to find','Nhập từ khoá muốn tìm');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Enter username and select search options.','Nhập tên thành viên để tuỳ chọn chức năng tìm kiếm');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Threads without updates for more than','Chủ đề không cập nhật nữa');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('closed threads only','Chủ đề đóng');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('All opened forums...','Tất cả diễn đàn mở...');
}
}
</script>
<!--<Việt Hóa diễn đàn VF Media>-->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='forumModerFuncs') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Moderator options','TÙY CHỈNH QUẢN TRỊ');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Move thread','Di chuyển chủ đề');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Move replies','Di chuyển trả lời');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Close thread','Đóng chủ đề');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Open thread','Mở chủ đề');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Remove thread','Xóa chủ đề');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Stick thread','Đánh dấu chủ đề');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Stick the first post','Đánh dấu bài viết đầu tiên');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Merge thread','Hợp nhất các chủ đề');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Split thread','Chia tách chủ đề');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Hủy Bỏ all subscriptions to this thread','Hủy toàn bộ theo dõi chủ đề này');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='forumBar') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Filter by:','Lọc bởi:');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Thread title','TÙY CHỈNH QUẢN TRỊ');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Move thread','Di chuyển chủ đề');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Move replies','Di chuyển trả lời');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Close thread','Đóng chủ đề');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='gTableRight') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Xem Trước','Xem Trước');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Xem Trước','Xem Trước');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Đăng Bài','Đăng Bài');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Đăng Bài','Đăng Bài');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Hủy Bỏ','Hủy Bỏ');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Hủy Bỏ','Hủy Bỏ');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Đăng Bài','Đăng Bài');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Đăng Bài','Đăng Bài');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Đăng Bài','Đăng Bài');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Đăng Bài','Đăng Bài');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='fFastNavTd') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Forum main page','TRANG CHÍNH DIỄN ĐÀN');
}
}
</script>

<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='fastLogBt') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Quick login form','ĐĂNG NHẬP NHANH');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='gTableSubTop') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Remove selected messages','Xóa bài đã chọn');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='threadsType') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Sticky threads','Chủ đề chú ý');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Forum threads','Chủ đề diễn đàn');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='threadsDetails') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('This forum has','Diễn đàn này có:');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('threads','Chủ đề');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('threads displayed','Chủ đề hiển thị');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('found','Tìm thấy');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('on the page','Trên trang');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='forumOnlineBar') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Forum is being viewed by :','Người đang xem:');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('guests and','khách và');
}
}
</script>
<!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='pagesInfo') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Page','Trang');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('of','của');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='frmBtns') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('New thread','Tạo chủ đề mới');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('New poll','Tạo bình chọn');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Reply','Trả lời');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('[Archive]','Kho lưu trữ');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Archive - read only','Lưu trữ - Chỉ đọc');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='fFastSearchTd') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Search:','Tìm kiếm:');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('keyword','Nhập từ khoá');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='forumNameTd') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('[Archive]','[Lưu trữ]');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('viewing:','đang xem:');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='gTableTop') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Additional information','Thông tin thống kê');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Search','Tìm kiếm');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Members List','Thành viên');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Forum rules','Nội quy');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('New Posts','Bài đăng mới');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('New reply','Trả lời mới');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Creating new thread','Tạo chủ đề mới');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Subscribe to the thread','Theo dõi chủ đề này');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('UNSUBSCRIBE FROM THE THREAD','Bỏ theo dõi chủ đề này');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Subscribe to the forum','Theo dõi chuyên mục này');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('UNSUBSCRIBE FROM THE FORUM','Bỏ theo dõi chuyên mục này');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='gTableSubTop') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Visitors','Chào mừng ghé thăm');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('members','Thành viên');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('guests','Khách');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Forum statistics','Thống kê');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Forum','Chuyên mục');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Threads','Số bài');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Replies','Trả lời');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Updates','Bài viết mới');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Views','Xem');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Thread starter','Người đăng');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Thread','Tiêu đề');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Users found','Thành viên tìm thấy');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Search what','Tìm cái gì?');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Search where','Tìm ở đâu?');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Search posts by member','Tìm bài viết theo số');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Administrator options','Tuỳ chọn của quản trị');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Happy Birthday!','Chúc mừng sinh nhật thành viên!');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='legendTd') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Normal thread (There are new message(s))','Chủ đề thường(Có tin mới)');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Normal thread (No new messages)','Chủ đề thường(Không có tin mới)');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Hot thread (There are new message(s))','Chủ đề hót(Có tin mới)');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Hot thread (No new messages)','Chủ đề hot(Không tin mới)');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Closed thread (No new messages)','Chủ đề khóa(Không có tin mới)');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Normal thread','Chủ đề thường');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Thread - Poll','Chủ đề bình chọn');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Sticky thread','Chủ đề chú ý');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Hot thread','Chủ đề HOT');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Closed thread','Chủ đề đã khoá');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("DIV");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='funcBlock') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Mark all messages as read','Đánh dấu chủ đề đã xem');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='threadLastPostTd') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Message from:','Trả lời mới:');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='forumViewed') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('are viewing: ','Đang xem:');
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='forumLastPostTd') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Thread','Tên chủ đề')
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Message from:','Bài viết cuối:');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('No posts','Chưa có bài');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('To first unread message','Đến bài chưa đọc')
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='forumnameTd') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace(('are viewing: '),(<font size=3 color=DarkGoldenRod>'Số người đang xem: '));
}
}
</script>
<!-- Việt Hóa diễn đàn VF Media--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e.className=='forumNamesBar') {
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('New thread','Chủ đề mới');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('New reply','Trả lời mới');
e.innerHTML=e.innerHTML.replace('Editing message','Sửa bài');
}
}
</script>Chúc các bạn thành công và hãy like ủng hộ trang cuả mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

Từ khóa:
Huong dan viet hoa forum ucoz 99,9 %, cach viet hoa dien dan, code viet hoa dien dam, xin code viet hoa forum, huong dan viet hoa dien dan bang hinh anh, lam the nao de viet hoa dien dan ucoz, cac buoc viet hoa forum ucoz, viet hoa forum ucoz kem hinh anh minh hoa, java viet hoa forum hay, lam sao chuyen forum sang tieng viet, cach dich forum, dich dien dan sang tieng viet bang ma nguon code.
© Copyright: VF Media
Files đính kèm: 4383881.png(257.0 Kb) · 5733551.png(155.5 Kb)


Có niềm tin và đam mê sẽ sớm có được thành công,
Không hoang tưởng, không kiêu ngạo thành công sẽ vững bền.
 
thanhnvstm Date: Saturday, 15/Aug/2020, 11.01.19 | Message # 2
Offline
Cấp độ: Private
Bài viết: 2
okey
 
Forum » Website kiến thức lập trình tổng hợp » Cộng đồng uCoz tại Việt Nam » Việt hóa forum uCoz 99,9% dễ làm kèm hình ảnh
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: